Opdrachtgevers

Voor wie is CFOflex de ideale oplossing?

“Ieder bedrijf heeft recht op een CFO”. Niet alleen de grote bedrijven, maar ook kleine en middelgrote ondernemingen krijgen te maken met financiële en bedrijfseconomische vraagstukken waarbij behoefte is aan een hoger opgeleide en ervaren financial. Een grote onderneming heeft hiervoor een uitgebreide financiele staf. De kleinere bedrijven hebben dit meestal niet en zullen de kennis vaak moeten inhuren. Meestal hebben ze een externe accountant die prima ondersteuning biedt bij bijvoorbeeld het opstellen van de jaarrekening, het signaleren van risico’s en het geven van fiscale adviezen. Meestal zijn zij echter geen business partner die helpt bij het opbouwen van de organisatie of die daadwerkelijk projecten ter hand neemt. Ook een financieel consultant beperkt zich meestal tot het geven van goed advies maar verzuimt te helpen bij de implementatie.

CFOflex vult dit gat op door zich aan te bieden als parttime Financieel Directeur. Iemand die verantwoordelijkheid neemt en draagt. Hij is een echte ‘partner in business’, neemt werk uit handen en zorgt voor duurzame verbeteringen en definitieve oplossingen. Aangezien de CFOflex een uitgebreid netwerk heeft van financieel specialisten zal hij voor ieder probleem een oplossing kunnen aandragen. Hij kent de weg in ‘finance-land’.

De belangrijkste doelgroepen van CFOflex zijn kleine en middelgrote bedrijven die sterk groeiend zijn, die een professionaliseringsslag moeten maken of die in een complexe omgeving zitten met grote veranderingen. Daarnaast biedt CFOflex oplossingen voor non-profit organisaties. Wij streven naar een langdurige samenwerking met onze opdrachtgevers zodat kennis van het bedrijf en de business geborgd blijft.

CFOflex richt zich in principe op alle sectoren maar heeft een sterke achtergrond in de Farmacie, Biotech, Gezondheidszorg, High-Tech en IT.

GROEIENDE ONDERNEMINGEN
CFOflex is bij uitstek geschikt voor jonge groeiende ondernemingen. De CFOflex ontzorgt de jonge ondernemer en draagt zorg voor de opbouw van de financiële organisatie. Hij begeleidt de ondernemer in het groeiproces en ondersteunt bijvoorbeeld bij de gesprekken met accountants en banken. Hij zorgt dat groei vertaald wordt in resultaat. Hij kan het groeiende bedrijf in een volgende levensfase brengen waarvoor een professionaliseringsslag nodig is.
Ook kan CFOflex hiermee zorgen voor echte waardecreatie voor de aandeelhouders. De CFOflex oplossing is dan ook een prima formule voor participatiemaatschappijen en private equity. Efficient en effectief.
COMPLEXE OMGEVING
Ook organisaties die te maken hebben met een steeds complexere en dynamische omgeving, kunnen baat hebben bij een CFOflex. In een dergelijke omgeving kan de CFOflex een belangrijke rol spelen om benodigde aanpassingen door te voeren en de informatievoorziening te organiseren, zodat de ondernemer steeds weet of de organisatie nog op koers ligt.
AMBITIEUZE NON-PROFIT ORGANISATIES
Ook non-profit organisaties helpen wij graag met de realisatie van hun ambities. Veel non-profit organisaties hebben te maken met een toenemende dynamiek met grote uitdagingen. Ze moeten vaak op een meer resultaatgerichte manier gaan werken. Dit vereist een bedrijfsmatigere en scherpere aanpak. Wij hebben CFO’s beschikbaar met zowel profit als non-profit ervaring.

© CFOflex