CFOflex Quick Scan

Wat?

Een blauwdruk van uw onderneming
 • Snelle en grondige analyse van uw onderneming
 • Op financieel en organisatorisch gebied
 • Op verschillende deelaspecten
 • Kwalitatief en kwantitatief

Waarom?

In control blijven, ontwikkelen, verbeteren
 • Waar wordt uw geld verdiend?
 • Groeit de organisatie met u mee?
 • Sparren met ervaren financial over uw onderneming
 • Professioneel verantwoording afleggen aan externe partijen (aandeelhouders, commissarissen, bank, investeerders)

Hoe?

1 dagdeel interviews + 1 dagdeel presentatie en bespreking
 • Voorgedefinieerde vragenlijst op 10 onderwerpen
 • 100 vragen
 • Resultaten in beknopt rapport, grafisch en tekstueel
 • Presentatie en bespreking

Wie?

CFOflex, Directeur en Financieel verantwoordelijke
 • Directeur (plm. 2 x 2 uur)
 • Financieel verantwoordelijke (plm. 2 x 2 uur)
 • Eventueel een MT-lid (plm. 3 uur)
 • CFOflex

Voor wie is CFOflex de ideale oplossing?

CFOflex Quick Scan

© CFOflex